+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii dnia 28 listopada 2018 r. zawarły Porozumienie w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR).

Głównym celem wyżej wskazanego Porozumienia jest wspieranie rozwoju oraz poszerzenia wiedzy na temat alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów – mediacji i arbitrażu – wśród pracowników i pracodawców. To istotny krok w stronę realizacji najważniejszego zadania, jakie stoi przed Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji, a mianowicie rozpowszechniania informacji dotyczących zarówno mediacji jak i arbitrażu w społeczeństwie. Co więcej Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii będzie współtworzyć z nami różne, ciekawe wydarzenia, między innymi: konferencje, panele dyskusyjne, zajęcia praktyczne, szkolenia dla osób zgłoszonych przez Związek w ramach, których uczestnicy poszerzą wiedzę z zakresu mediacji, a także arbitrażu.

Cieszymy się, iż do coraz większej ilości osób docierają informacje o mediacji i innych metodach polubownego rozwiązywania sporów. Tym bardziej doceniamy inicjatywę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii polegającą na powiadamianiu stron konfliktu, w które zaangażowany jest Związek lub jego członkowie, o możliwości jego pozasądowego rozwiązania w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego w Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji. Mamy nadzieję, iż nasza współpraca przyczyni się do zwiększania liczby zawieranych ugód przed mediatorem.

Jesteśmy dumni, iż nasi doświadczeni mediatorzy będą zaangażowani do polubownego rozwiązywania konfliktów, których stronami jest Związek lub jego członkowie. Wszystkie podejmowane przez Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica działania, mają służyć rozpowszechnianiu wiedzy w temacie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Zawierając kolejne Porozumienia, a także podpisując Deklaracje o stosowaniu mediacji z przedsiębiorcami widzimy tego niebywałe efekty.

Dziękujemy, że zaufali Państwo nam oraz naszym fachowym mediatorom. Staramy się wypełniać powierzone nam zadania z najwyższą starannością oraz profesjonalizmem.

Serdecznie zapraszamy, wszystkie zainteresowane podmioty do podpisywania kolejnych Porozumień w celu krzewienia idei mediacji w Polsce oraz na świecie.