+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jako Partner projektu „Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” realizowanego we współpracy z Fundacją Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” zaprasza do udziału w panelu dyskusyjnym „Praktyczne aspekty mediacji gospodarczych”.

 

Wydarzenie ma na celu wymianę doświadczeń między wszystkimi grupami interesariuszy mediacji z województwa śląskiego, w szczególności sędziami, prokuratorami, przedsiębiorcami i mediatorami. Spotkanie ma formę otwartej dyskusji, co ma pozwolić na sformułowanie wniosków w zakresie poprawienia funkcjonowania mediacji w sprawach gospodarczych.

 

Panel odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 roku w „Q Hotel Plus” w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 12.

 

Program panelu znajdą Państwo tutaj.

 

Udział w panelu jest bezpłatny.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w panelu poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 24 kwietnia 2019 roku na adres e-mail: mediacje@rig.katowice.pl

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem Partnera Projektu „Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji”- RIG w Katowicach:

Tel. 32/ 351 11 86
e-mail: mediacje@rig.katowice.pl

 

CHCĄ PAŃSTWO WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT PROJEKTU?

Zapraszamy do kontaktu pod adresem:mediacje@us.edu.pl

Projekt „Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach wspólnie z Fundacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica (lider projektu).     

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronach:

http://rig.katowice.pl/artykuly/144-projekty-unijne-str-glowna 

www.slaskiecam.us.edu.pl