+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska
ORGANIZATOR

Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie będzie odbywać się online za pośrednictwem platformy Click Meeting.

TERMIN
  • 16-17 stycznia 2021 r. w godz. od 9:00 do 18:00
  • 30-31 stycznia 2021 r. w godz od 9:00 do 18:00 (dwa weekendy szkoleniowe)

W godzinach szkolenia odbywają się 10 minutowe przerwy oraz 30 min przerwa obiadowa.

CEL I ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.

Podczas szkolenia szczegółowo zostaną przedstawione aspekty prawne dotyczące mediacji oraz zaawansowane techniki mediacyjne. Pomogą one przyszłym mediatorom rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne oraz ułatwią trafne znajdowanie źródeł konfliktów.

Naszym celem jest przygotowanie Uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie kompleksowej wiedzy na temat mediacji, dlatego też szkolenie prowadzone jest przez kilku prowadzących – każdy z nich wykłada moduł odpowiadający swojej specjalizacji.

TRENERZY

prof. dr hab. Andrzej Torbus
Sędzia Patrycja Dolniak
prof. dr hab. Olga Sitarz
dr Dominika Bek
dr Weronika Szafrańska
dr Urszula Torbus
r.pr. Monika Biernot
Paweł Kartasiński
dr Anna Bicz – Kordonets

Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na  listę stałych mediatorów Prezesów sądów okręgowych prowadzoną na podstawie art. 157 d § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.2019 poz. 52).

W CENIE SZKOLENIA OTRZYMUJESZ DODATKOWO:

PRYWATNA GRUPA NA FB

Po zakupie kursu Uczestnicy otrzymają link do zamkniętej grupy na FB, w ramach której każdy Uczestnik ma zapewnione wsparcie doświadczonych mediatorów. W grupie możesz zadawać pytania, dzielić się wnioskami, wyjaśniać swoje wątpliwości oraz wymieniać doświadczeniami.

ZESTAW MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Każdy z Uczestników otrzyma zestaw materiałów poszkoleniowych, w skład których wchodzić będą między innymi wzory dokumentów mediacyjnych oraz przykłady ugód mediacyjnych.

CENA

Cena za szkolenie wynosi 1300,00 zł +23% VAT. 

Uprzejmie informujemy, że wszyscy studenci uprawnieni są do skorzystania ze zniżki. Wówczas cena za szkolenie wynosi 1150,00 zł + 23% VAT.

Termin na przyjmowanie zgłoszeń upływa 11 stycznia 2021 r.

Termin płatności kwoty za szkolenie upływa 11 stycznia 2021 r. 

Jeżeli chciałbyś dokonać płatności w ratach prosimy o wiadomość e-mail na adres mediacje@us.edu.pl

Maksymalna ilość rat: 3

Ostatnia rata płatna do: 30 stycznia 2021 r. 

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj oraz odesłanie go na adres mediacje@us.edu.pl

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Zapraszamy do kontaktu pod adresem: mediacje@us.edu.pl 

Pobierz formularz zgłoszeniowy